U to sam se mogao uvjeriti u drugom dijelu ove sezone, kada sam s nekoliko grupa gostiju pecao u uslovima veoma male i bistre vode. Dani bacanja su rezultirali samo s dva ulova. Jednom prilikom Emil je sa našim gostom bio na viru do pred sam mrak i napustili su ga. Usput su sreli momka koji je upravo silazio. Deset minuta kasnije nas je alarmirao njegov vodič (spremalac). Dečko je na silikonskog šeda ulovio sjajnu mladicu dugu 110 cm! Eto, to ti je lov mladice.