Pecali su tada u društvu sa nama i dva sjajna ribolovca, Danilo i Edo. Edo, inače, ima rekordan ulov mladice u Sloveniji (132 cm i više od 25 kg), ostvaren baš na tom potezu rijeke Save u Medvodama. Na odličnim virovima i sjajnim prelivima ima mnogo bijele ribe, što za direktnu posljedicu ima težak ribolov na mladicu. Bacali smo uporno cijelog dana, "orali" dno Save i Sore, ali ulova nije bilo. I, kako to biva, pred sam mrak, na najboljem viru na rijeci Savi (u mjestu Medno), drugar koji je tek nešto prije nas sišao na vodu zakačio je kapitalnu mladicu valjajući cofa. Nakon kratke borbe, Janez mu je pomogao da se na obali, a ubrzo i pred našim fotoaparatima, nađe sjajni sulec (na slovenačkom - mladica) dug čitava 123 cm!
   "Loše društvo" izgleda ima neku čudnu "mantru".