Savinja, Slovenija
   Na Savinji su se ove zime desile velike poplave, koje su za posljedicu ostavile razrušene obale rijeke. Iako sam u planu imao ponovna pecanja na ovoj maloj ali veoma izdašnoj rijeci, na Janezov savjet ipak na kraju nijesam došao. Bageri su danima radili na sanaciji načinjene štete, i voda je konstantno bila glibava, pa nije bilo uslova za lijepa druženja na vodi i pecanja. Mladici je, dakako, mutna voda odgovarala, pa se Janez krajem sezone pohvalio serijom ulova metrašica. ●

 Aleksander Zitek

Janez Podkrižnik