Kao posledica svega ovoga, brojnost basa je godinama bila u znatnom opadanju, i među basolovcima se stvorio pakt ćutanja. O ulovima se pričalo u uskom krugu, a lokacije su čuvane. Stečeno znanje je često držano u uskom krugu ljudi od poverenja, a komunikacija je postala ograničena i štura.
   Ipak, u moderno vreme, gde se informacije mnogo brže razmenjuju, a vesti više nisu novosti ako su stare svega koji sat, nekih velikih tajni o basolovu u Srbiji više nema. Osim toga, broj ljudi koji su shvatili pecanje basa kao uživanje u nadmudrivanju i borbi, a ne kao potragu za mesom, značajno je porastao. Dobili smo i prve Catch&Release basovske vode, a ove godine i prvo ozbiljno ligaško takmičenje i reprezentaciju, za koju se iskreno nadam da će uspeti da ode na Svetsko prvenstvo. Sve to je nadvladalo i dalje neveselu opštu sliku sa naših voda, pa sam odlučio da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognem svima koji basa love i makar većinom puštaju. Sve ostale molim da o ovim pasusima bar ponekad razmisle, ako to ikad ozbiljno čine. ●