Montaže

Slip Rig

Piše: Nenad Ignjatov

   Pecanje mamcima sa trakama (tzv. suknjicama) predstavlja najviši stepen modernog varaličarskog sporta, ne samo zbog toga što su mamci veoma lovni a selektivni, ne samo zato što su nam tako praktično sve ribe dostupne (čak i one u najvećem kršu), nego i zbog činjenice da se u ovom području ne štedi na fleksibilnosti.
   Korišćenje Skirted Jigova raznih fela, Chatterbaitova, Spinnerbaitova i srodnih mamaca često je povezano sa uspehom. To je u uskoj vezi sa selektivnošću varalica sa trakama, ali i činjenici da se, i pored svega, ovi i ovakvi mamci još uvek relativno retko koriste na našim prostorima.
   Ove nabrojane osnovne podvrste suknjica su kompletni mamci. Mogu da se kupe, izvade iz pakovanja, (o)kače na kopču i njima lovi više nego korektno. Ako se želi nešto više, bolje, univerzalno i fleksibilno mora se posegnuti, kao i uvek, za nekom montažom.