Što se tiče ostalih ulova, bilo je potočnih pastrmki do 35cm, na suve muve. Klenova je bilo dosta, ali nisu prelazili 30cm, premda sam opazio jednog od minimum 2 kg u prolazu. Bilo je razne sitne bele ribe, od dosadnih dvoprugastih uklija, preko zanimljivih plotica i šarenih pijora, do manje poznatih jelšovki (svetlica, Telestes soufia, nekada Leuciscus soufia), koje lokalni ribolovci zovu lošak, ali i ne razlikuju od dvoprugastih uklija.
   Nakon svega, moj zaključak je da definitivno vredi posetiti Lim kod Plava. Da nije tako, ne bih već sada planirao ponovni dolazak početkom leta sledeće godine.

video-play-button