Marginalac
   U zavisnosti od vrste ciljne ribe, podneblja, godišnjeg doba i vrste vode na kojoj se peca, koriste se raznoliki sistemi i montaže. Sve montaže mogu da love razne vrste riba i da se njima peca svuda i uvek. Ipak, ko želi maksimum, najčešće peca Weightless montažom na bačkim kanalima, Karolinom na reci, Jamure Rigom na dubokim stajaćicama zimi itd. Od svih montaža, Texas Rig je, ipak, jedini koji nudi veliku dozu fleksibilnosti na svim poljima. Sem što je "nezakačiv" i kompaktan, nudi mogućnost široke ponude za sve vrste grabljivaca, kako po vrstama, tako i po veličini, i može da se koristi na svim vodama u svim prilikama i godišnjim dobima.
   I pored svega, T-Rig je na našim prostorima bio i ostao marginalac. Ovo je pokušaj da se ova fantastična montaža oživi, predstavi u jednom drugačijem svetlu, iz drugačijeg ugla... A to se najbolje postiže njegovim "filovanjem" trakama!

Čupavi teksašanin
   (Pri)dodavanje suknjice Teksas montaži je moguće izvesti na više načina. Najjednostavniji, najplodonosniji i najefikasniji način je uz pomoć Slip Jiga. Slip Jig je specijalno otežanje u obliku metka sa produženjem koje služi kao držač suknjice (Skirt Holder). Ovaj sistem je prevashodno konstruisan za lov basa u najvećem kršu, ali to nije razlog da se za basa ne koristi na svim vodama, a i za sve druge grabljivice kad to uslovi dozvoljavaju ili diktiraju.
Težina Slip Jiga se bira prema situaciji na vodi. Ukoliko je voda dublja i(li) krš veći potrebna je, logično, i veća težina. Za naše uslove i neko sasvim korektno pecanje retko su potrebne težine veće od 15 grama.