Sparkle Dun Ephemera Danica

Pišu: Goran Grubić i
Aleksandar Panić

   Rojenje jedne od naših najvećih i najlepših jednodnevki tokom maja i juna pruža mušičarima priliku da uživaju u lovu na površini krupnim i lako vidljivim imitacijama. Dugo plutanje površinom i sporo izvlačenje iz košuljice nimfe se idealno mogu imitirati upravo Sparkle Dun mušicama. Veliko telo insekta veoma često vuče za sobom dugačku staklastu košuljicu i na najbolji način nam sugeriše zašto ova jednostavna imitacija decenijama zauzima vrlo visoko mesto u selekciji plivajućih mušica kolega koji su redovno na vodi.
   Za razliku od ostalih Sparkle Dun imitacija koje mogu pokriti veliki broj bojom i veličinom sličnih jednodnevki (prikazanih u prethodnom tekstu), Sparkle Dun Ephemera Danica jedina je namenjena samo rojenju velikih ephemera, te je treba upotrebljavati baš u trenucima rojenja ovih jednodnevki (Ephemera danica, E. vulgata, E. lineata), ali u istom periodu i kao imitaciju za pretraživanje terena, jer veoma često može isprovocirati pastrmke na napad i kada na vodi nema velikih subimaga jednodnevki.
   Krila ove plivajuće mušice mogu biti rađena samo od prirodno obojene dlake srne ili jelena, ali smo zapazili da je mnogo efektnije uraditi krila od podjednakih delova prirodne i žuto obojene dlake, pa sve do potpuno žutih krila. Osim umerenog prilagođavanja boji krila insekta, ovako vezane imitiacije pomagale su nam da mušicu koja leži nisko lakše pratimo i na mirnim i na uzburkanim delovima reka.