U novije vreme, javljaju se i verzije Sparkle Dun mušica sa krilima od CDC pera. One su svakako odlične i lovne, posebno na glatkoj vodi, u ribolovu na selektivne ribe. Međutim, takve mušice sa sobom nose sve uobičajene probleme koji idu sa CDC-om. Pri tome, mislimo na brzo natapanje krila vodom i ribljom sluzi, što dovodi do toga da mušica više ne pliva kako treba. Mislimo da je upravo prednost Sparkle Dun imitacija u tome što za krila koriste jelensku/srneću dlaku, što im omogućava duže plivanje i određenu robusnost. Smatramo da CDC krila treba prepustiti specijalizovanim imitacijama za posebne namene na vodama glatkog toka, kakve ne postoje u Srbiji, već ih ima u Bosni, Hrvatskoj i Sloveniji.