Telo imitacije može biti vezano od čitave palete materijala, počev od prirodnog ili veštačkog dabinga, jelenske dlake i njegovog naslednika policelona, tanje vunice, pa čak i samo od punijeg konca (flosa). Ovaj detalj vezan za različite materijale značiće malo u pogledu imitaranja izgleda ukoliko se poštuju principi jednostavnosti u izradi, ali će njima moći da se značajno kontrolišu različiti položaji na vodi, koji i kod pravih insekata variraju u zavisnosti od tipa vode i aktuelnih vremenskih uslova. Primera radi, subimago na brzaku (mada se velike ephemere najčešće roje na mirnim i blago zatalasanim delovima reka) i mirnim delovima neće moći ni da se izvlači istom brzinom ni da se na vodi postavi u istom položaju, niti će mu putanja plutanja biti podjednako duga. U vezi sa ovim zahtevom imitiranja, koristićete i različito vezana tela; policelon i telo od dlake jelena držaće mušicu na samoj površini, a dabing i konac blago uronjenu, do granice koju dozvole rep, krila i površinski napon vode.