Dunavska vertikala

Piše: Milan Erdelj

   Spoljnu krivinu toka Dunava kod Bezdana (nedaleko od Sombora) karakteriše velika dubina, snažan protok i najčešće kamenita obala, kao odbrana od erozije zemljišta. Kao takav, ovaj teren de facto predstavlja idealno (pre svega letnje i jesenje) stanište za smuđa i soma. Dubine na kojima najčešće lovimo smuđa i soma klasičnim džigovanjem u ovom delu reke kreću se od 3 (delovi uz obalu), pa preko 6-12 m (najčešće dubine na kojima se lovi), sve do 20 metara (najdublja mesta ovde). Jak tok, kamenito dno, strmi odseci i česta komešanja vode čine klasično džigovanje sa obale skoro nemogućim. Upravo zbog toga sam se sa nekoliko prijatelja i kolega varaličara odlučio da isprobam vertikalno džigovanje.