Šta znači sam termin Power Fishing? U ribolovu na basa, pre svega među američkim "profijima", već dugo godina figuriraju dva antipodna pristupa u pecanju velikoustog: power fishing i finesse fishing. Prvi je, najkraće ilustrovano, brza prezentacija koja pokriva veliku površinu vode, najčešće uz upotrebu većih, bučnijih ili mamaca sa jačom vibracijom, često izraženijih boja. Kad se sve sabere: brže, veće, glasnije... Dobije se jače, tj. snažnije ‒ power! Nežniji, finesse fishing, logično, predstavlja suprotnost, ali o njemu nekom drugom prilikom ili iz pera drugog autora.

Mesta
   Osim toga što volim aktivan ribolov, izbor ovakve taktike je uslovljen sa još nekoliko faktora. Prvi i osnovni jeste pomenuto raspoloženje basa u jesen. Približavanje zime ga tera na aktivnije hranjenje i na nešto više kretanja i promenu pozicija u lovu. Ipak, ključni razlog je stanje na našim vodama, koje me je oteralo sa nekada najboljih basovskih pozicija, a bacilo na terene gde je upravo power fishing najefikasnija tehnika. Pošto se ovo može učiniti nelogičnim potezom, probaću da to objasnim u nekoliko rečenica. Naime, imam tu sreću da živim u Somboru, gradu u čijoj se okolini bas prvo pojavio u Srbiji, jer je najlogičnija teorija da je stigao Bajskim kanalom, iz Mađarske. Uz Bajski kanal, najznačajnija basovska voda je Monoštorsko-Kupusinski rit, te nekliko manjih vodenih površina sa "klimavom" populacijom.

   Veliki Bački kanal u delu uzvodno od Sombora je nekada takođe bio značajna odrednica, ali trenutno u njemu basa ima u toliko malom broju da je za mene ciljni lov već godinama besmislen. Dakle, na ove dve velike vode basa još ima, populacija i u njima varira, pa rezultati nisu isti svake godine, te ga nekad pecam manje, a nekad više. Na njima postoje lokacije sa mnogo panjeva, granja i skloništa za ribu, zabačene i prividno daleko od sveta, nekada idealne za basa. Međutim, na ta najpoznatija mesta više gotovo uopšte ne idem jer su zbog svoje zabačenosti na stalnom udaru ribokradica, a i njihov nekadašnji kultni status među varaličarima ima za posledicu to da su i pod stalnim pritiskom basolovaca, od kojih bar polovina puštanje ribe još uvek i ne uzima u obzir, pa je i populacija basova na ovim delovima kanala značajno proređena.