Kako je naše vezivanje godinama maksimalno praktično, prikazujemo vam i način kako material za krila ujedno iskoristiti i kao materijal za telo i vezivanje pojednostaviti do maksimuma. U tom slučaju, najpre se vezuje rep, dok je u originalnoj verziji prvi korak postavljanje krila i njihovo polaganje prema oku udice. Zatim ide dodatno pričvršćivanje i odsecanje viška korenova dlake, vezivanje repa od Z-lona, formiranje tela od dabinga, čijim se namotajima prema oku udice krila ispravljaju i lepezasto rašire. Sve ostale međukorake pogledajte na priloženim fotografijama.
   Želimo vam mnogo bistrih voda i raspoloženih riba, kao i uspeh i zadovoljstvo sa Sparke Dun imitacijama vezanim sopstvenom rukom.

Jednostavna Sparkle Dun Ephemera Danica sa telom od konca