DTD kanal je kopan tako da ima svoje škarpe, nagle prelaze dubine sa obe strane, i to dva takva prelaza: priobalni prelaz i drugi, u samoj sredini, takozvanu srednju škarpu. U zavisnosti od konfiguracije dna, ove škarpe su kopane na dva razliličita načina, što vidite na ilustracijama: jedan način je blagi prelaz sa dužim plićakom, a drugi oštriji, sa naglim prelazom.