Zato, umesto na tim pozicijama, već godinama lovim basa gotovo isključivo na potezima koji su najpristupačniji kolima (pecam iz čamca), bez mnogo terenske vožnje i pešačenja po šumi. Ti potezi su veoma posećeni od ribolovaca, pretežno babuškara, na njima su vikendice i drugi objekti, te tu gotovo uvek ima nekog. Zbog toga, krupne ribokrađe na tim lokacijama ima u zanemarljivoj meri. Na njima uvek opstaje i neki broj basova, često dovoljan da ciljni lov može biti racionalan. Karakterišu ih dugi i prilično jednolični pojasevi lokvanja, drezge i/ili vodenog oraška, koji se pružaju od samo dva-tri pa sve do tridesetak metara od obale ‒ idealnih za power fishing mekim gumama! I na njima, naravno, ima varaličara koji nijednom basu ne praštaju, no oni su obično usredsređeni na neke manje poteze i sa njih se ne miču. Moj pristup je takav da čamcem obilazim te jednolične pojaseve vegetacije i pretražujem ih brzim ribolovom, a tek se na nekim mestima, koja se pokažu plodnim, za nijansu duže zadržavam.