Kao što smo rekli, originalni materijal za rep Sparkle Duna je Z-lon, najlonski materijal kvadratnog preseka, koji odbija vodu i skuplja na sebi vazdušne mehuriće. To su osobine koje daju svetlucavost repu mušice i asociraju ribu na nepravilno svučenu nimfalnu košuljicu. Pošto u početku nismo bili u mogućnosti da nabavimo Z-lon, vezivali smo repove od antrona, i pokazalo se da ribe nemaju ništa protiv toga. Kasnije smo uspeli da nabavimo originalni materijal, ali nismo primetili da su mušice sa njim išta lovnije od onih sa antronom. Sa podjednakim uspehom koristili smo i Hareline Emerger Trilobal Yarn, Spooled Antron Yarn, pa čak i materijal koji naši proizvođači prodaju kao filament, veštačku travu za lov skobalja (koji je verovatno antron). Naši prijatelji su sa podjednakim uspehom koristili čak i polipropilenska vlakna, za koje važi da manje svetlucaju od antrona. Na internetu smo videli da vezači širom sveta koriste svakakve sintetičke materijale u istu svrhu, tako da danas smatramo da rep može da se veže od skoro svake grublje sintetike u odgovarajućoj boji.