U celoj priči mi je pomoglo i to što su dozvolili da koristimo dve nimfe na sistemu. Nije bila poenta duplirati šansu za ulov, već samo spustiti sistem dovoljno brzo na pravu dubinu. Bukvalno nijednu ribu nisam ulovio na donju, veoma tešku nimfu, tj. ona je samo služila da ne koristim olovca na sistemu. Dosta nimfi je uhvatilo poneku ribu, ali dve su dominirale. Jedna je imitacija Hydropsyche larve na udici #14 Gamakatsu C12 FB, a druga je, verovali ili ne, gorepomenuti suvi tular na udici #18.
   Sve u svemu, lipljen (radi koga smo i došli na Plav)nam je pružio dobar ribolov. Prosečno smo hvatali desetak riba po ribolovcu dnevno, i to ne računajući male primerke, već samo one lepe, u klasi 35 do 45 cm. S obzirom na to da smo pecali u prilično nepovoljnim uslovima i bez izražene aktivnosti ove prelepe salmonide, taj naš ulov od stotinak odraslih primeraka za pet dana ribolova smatram dobrim.

video-play-button