U novije vreme, tačnije 2002. godine, ponovo je pokrenut program nastanjivanja mladice u njena izvorna staništa na jugu Poljske, u rečice dunavskog sliva. U Czarna Oravu i pritoke pušteno je 400.000 tek izlegle mlađi, ali narednih godina nije primećena niti jedna mladica, pa se smatralo da je pokušaj bio neuspešan. Ipak, 2011. uočeno je nekoliko jedinki od 2-3 kg koje su, najverovatnije, potomci puštenih riba, pa se vratila nada da se mladica može održati i na jugu Poljske.

   Cela ovo priča direktno je povezana i sa našim (drinskim) mladicama. Naime, Aleksandar Bajić, jedan od momaka koji rade na veštačkom mrestu ove ribe na rečici Vrelo u Perućcu, išao je u Poljsku i video iskustva tamošnjih kolega, što je uz nesumljivu stručnost i fanatičnu požrtvovanost cele ekipe koja radi na ovom našem projektu, pomoglo da mrestilište, iako radi u vanredno teškim uslovima, danas proizvodi oko 20.000 komada mlađi mladice godišnje, kojom se Drina poribljava. ▪