Dolazak prvih mrazeva i velikih voda znači opadanje lišća, i to je period slabijih ulova, najviše uzrokovan smanjenom aktivnosti samih ribolovaca (pa otuda i priča da mladica nije aktivna). To je vrijeme u kome ju je teško loviti, jer voda ne samo da nosi lišće u slojevima, nego i veliku količinu riječne trave i alge koja, zbog promjene vodostaja, otpada sa kamenja. Dolaskom hladnijih dana aktivnost mladice se lagano produžava i na dan, pa je dnevni ribolov cofom, pešem i glavinjarom, kao i ribolov u prvi sumrak, veoma uspješan.
   Zimi veću pažnju volim da posvetim terenima na kojima ljeti rijetko pecam, a to su gradska zona i veliki virovi prepuni bijele ribe, koji u sebi kriju prave ale. To je priča za sebe, osjećaj da posjedujete privatni teren na kome niko ne peca mjesecima, ne samo zbog veoma "čupavog" terena, već i zbog vremena i upornosti koju morate posjedovati da bi lovili na terenima nizvodno od Banja Luke.