Pitanja čitalaca

Fluorokarbon

Zdravo svima,

   Imam 15 godina i već nekoliko sezona pecam na varalice. Najčešće na Velikoj Moravi i okolnim barama lovim klena, grgeča i štuku, a pokušavam da ulovim i soma, smuđa i bucova. Od ovog proleća sam počeo da koristim upredene strune, na slabijem kompletu imam strunu od 5 lb, a na jačem jednu od 15 lb. Za koje od navedenih grabljivica treba da koristim fluorokarbonski predvez, a za koje ne moram? Koju debljinu da odaberem za ove dve strune? Da li da ih povežem preko virble ili direktno?

Darko, Paraćin

Poštovani Darko,
    Toplo preporučujemo upotrebu fluoroka­rbonskog predveza u svim situacijama kada kao glavnu strunu koristite upredenu strunu, tj. za pecanje svih grabljivica, kako na rekama i jezerima, tako i na moru. On se najčešće koristi iz tri razloga:

  • manja vidljivost (riba ga teže vidi jer pravi FC ima isti indeks prelamanja svetlosti kao voda, plus je uvek bezbojan)
  • veća otpornost na abraziju (npr. krzanje o stene ili školjke)
  • zbog kontrolisanog kidanja (da sistem bude najslabiji na predvezu, kako bi se baš tu pokidao i tako izbeglo kidanje upredene strune).

   Ukoliko je ova treća stavka razlog korišćenja, treba obratiti pažnju na jačinu predveza i odabrati je tako da bude malo slabija od glavne strune. Pošto su deklarativne vrednosti često netačne, prepo­ručujemo da uvek uradite test na suvom.
   S druge strane, ako pecate u gornjim slojevima vode i manje kidate, nema razloga da slabite sistem, pa možete koristiti i deblji predvez. Ni grabljivicama ni većini varalica neće mnogo smetati njegova debljina, a dodatna jačina vama može spasiti poneki skupoceni vobler koji je završio u granju i može napraviti razliku kada udari krupna riba.
   Za strune koje vi koristite, to bi približno izgledalo ovako: za 5 lb i pecanje klena i grgeča upotrebite fluorokarbon debljine 0,22 ako želite kontrolisano kidanje na predvezu, a 0,25 za pouzdaniji sistem, gde nije sigurno gde će pući, ali zato imate veće šanse da izvučete moravskog soma koji napadne varalicu za klena. U iste svrhe za konac od 15 lb upotrebite FC 0,30 i 0,35 (na teškom terenu može i 0,40).