Za smuđa mi se najbolje pokazao Jamure Rig koji sastavljam od sledećih komponenti:
   1. Osnovna veza je fluorokarbon prečnika 0,30-0,33 mm. Kad odsečem oko 100 cm veze i privežem udicu, na drugom kraju kanapa ostane taman još decimetar-dva veze koja se potroši na vezivanje za osnovnu strunu, tako da ceo sistem na kraju bude dug uobičajenih 70 cm. Što se tiče debljine, može da se koristi i fluorokarbon manjih prečnika (nosivosti). Tanjim predvezom dobija se na senzibilnosti sistema i na prirodnijoj prezentaciji. Ipak, ko želi ozbiljnije da peca, vrlo brzo će doći do saznanja da je isplativije uzeti pravi prečnik i pecati bez potrebe da prečesto vezuje novi rig gubeći vreme. Na stranu to što se gubi i mamac, i olovo, i udica. Za izuzetno krševite terene koristim deblje veze, ponekad i svih 0,40 mm.
   2. Olovno otežanje može da bude oblika prema slobodnom izboru. Potrebno je samo da ono bude opremljeno rupicom za prolaz najlona. Koristim obično olovno otežanje izduženog ili okruglog oblika. Formula za potrebnu težinu olova na stajaćim vodama (1 metar dubine = 1 gram) u ovom slučaju ne važi, pošto se peca na tekućoj vodi. Olovo mora biti teško onoliko koliko je to potrebno, ali i najlakše što je moguće, baš kao što je to slučaj prilikom izbora težine olovne glave za džigovanje.
   3. Udica za Jamure Rig za pecanje smuđa u najširem smislu može biti bilo kakva. Ipak, ovde se opredeljujem za rešenja koja su smuđevski nastrojena. Eagle Claw Special Jig je model koji najrađe koristim. To je pomalo neobična udica za livenje olovnih glava, kratkog vrata, izređena od deblje žice i kojoj je nosilac alkice pomeren na ugao od 120 stepeni.
   4. Mamac za rig je priča za sebe. Iako je za pecanje smuđa moguće koristiti širok spektar znanih i neznanih guma za smuđa i(li) basa, najčešće se oslanjam na ručno rađene mamce od silikona.

Zander Silikonac iz Futoga na Rajni