• Duži dvoručni štap može biti idealan u situacijama kada riba prati strimer. Poznato je da se veliki broj strajpera ulovi na dužini štapa, posle dugog praćenja strimera. Duža poluga obavlja to finalno vijuganje strimerom na efektivniji način, produžavajući prezentaciju;

• Dvoručnjaci su idealni na mestima gde je potrebno podizati veću količinu strune tokom repetitivnih zabačaja. Na takvim lokacijama mušičar može da drži glavu strune konstatno van štapa i uz minimalan trud napravi finu prezentaciju na zavidnoj distanci;
• Ako jači vetar duva sa vaše dominantne strane, klasična prezentacija jednoručnim štapom je backcast delivery, tj. zabačaj unutraške. Upotreba dvoručnog štapa omogućuje promenu gripa, tako da možete da napravite prezentaciju sa ramena koje nije dominantno, gledajući u metu.