Jedinstvo suprotnosti

Piše: Đorđe Veber

   Drevna reka. Iza okuke, uglaste konture velikog grada zarivene u ružičasti oktobarski sumrak. Gusto zbijeni ćutljivci džigovima oru samo njima znane prolaze kroz ljuti kamenjar. Koreografija je savršeno uvežbana: troše se glave od 21 g, kanapi od 0,16-0,20 mm i šartre šedovi od 10 cm. Ništa ovim fanaticima ne smeta: ni kiša, ni košava, ni "bele lađe"... Sem početnika, pa još - štukaroša! Nema komplet za smuđa; poneo jedino što ima, a to je:
- motkica od 2,4 m, 30 gramska; (bar da je trometraš, ali...)
- monofil od 0,30 mm (a zanošenje mamca?)
- glavice od 10 grama (da manje kida?).
   Došao u podne, mesto da ispipa. Svestan da mu nedostaje noćno iskustvo (juče izmrsio trojicu, i skoro dobio batine!), zauzeo nizvodni kraj staze, gde kamen prestaje. Do prvog sumraka, nalup'o se smuđeva, iako mu džig nađe dno tek u poslednjim metrima hica!?

   Za početak, pet brzinskih pitanja! Odgovori sa "da" ili "ne":

  • Na većini (stajaćih) voda, krupan smuđ skoro uvek radi noću?
  • Na većini (stajaćih) voda, krupan smuđ je skoro uvek uz dno?
  • Na većini (stajaćih) voda, krupan smuđ je skoro uvek duboko?
  • Na većini (stajaćih) voda, krupan smuđ skoro uvek voli spore mamce?
  • Na većini (stajaćih) voda, krupan smuđ skoro uvek voli male mamce?

   Ako si na većinu pitanja odgovorio sa "ne", ne samo što ne moraš da čitaš ovaj tekst, nego si baš mog’o i da ga napišeš. Ako si na većinu pitanja odgovorio sa "da", vreme je da se pozabavimo onim: skoro.