Mušica Peter Ross, koja nosi ime svog tvorca, nastala je krajem devetnaestog veka kao jedna od varijacija serije čuvenih imitacija namenjenih mušičarenju na jezerima. Njenom tvorcu uzor je bila mušica Teal&Red sa celom grupom imitacija, čiji je zajednički imenitelj bio detalj krila izrađenih od krilnih isperaka ili paralelnih isečaka patke krdžulje (Anas crecca, eng. teal).
   Iako joj prvobitna namena nije bilo imitiranje riba, na našim prostorima se ustalila njena uloga oponašanja najsitnije riblje mlađi, te korišćenje u kasnoj letnjoj i jesenjoj sezoni, kada pastrmke po pravilu počinju da se sve više hrane najdostupnijom hranom u tom delu mušičarske sezone ‒ ribicama.

Gotovo je pravilo da svaka krupnija riba koju tada ulovite ima puna usta i ždrelo mlađi veličine dva do tri centimetra. U takvim uslovima, a bez obzira na prvobitnu zamisao njenog tvorca, vlažna mušica Peter Ross je veoma dobar izbor.
   Možemo slobodno reći da njena sveukupna pojava najpre ima fantastičan i iritirajući izgled u svetu gde je prenaglašen kolorit uslov za kratak život. Tek zatim se možemo složiti da njeni elementi, kao kod još nekih veoma upotrebljivih imitacija u tim mometnima (Silver March Brown, Alexandra, Teal, Silver&Blue), upućuju na izgled riblje mlađi.
   Izrada ove mušice je standardna za pojam vlažnih veštačkih imitacija, a materijali su: isperci vratnog pera zlatnog fazana, srebrna lameta i žica, crvena dlaka foke ili crveni antron, njena zamena, crne noge od pera petla i krila od isperaka grudnih ili bočnih pera patke krdžulje. U određeni broj krila svojih imitacija utkali smo i nekoliko niti Krystal Flash materijala kako bi dodatno naglasili svetlucanje tela.
   Tehnika lova je karakteristična za vlažne imitacije: bočno prebacivanje struje i puštanje da sama matica odredi put i kretanje imitacije. Drugi je zabacivanje uzvodno i vođenje direktno niz maticu ili sa njene strane. Sa krajem dana moguće je imitaciju na kraju njenog puta zadržati u struji i kratkim privlačenjima povesti uzvodno. Ovo pokušajte i svuda gde mamac upadne u delove sa suprotstavljenim strujama ili onako kako vaše iskustvo doživljava kretanje malih ribica. Tamo gde primetite prštanje i bežanje mlađi bacajte imitaciju direktno u centar događanja. Ukoliko su vodostaji jači ili pretpostavljate da se ribe kreću bliže dnu, slobodno otežajte predvez kao pri lovu nimfama ili jednostavno vežite nekoliko imitacija sa slojem olova ispod tela od lamete.

Step by step

Peter Ross