RIBE
   Član sam ribolovne porodice (udruženja) "Mura Paloma", pa ću vam malo bolje predstaviti deo reke koji mi je najbliži, a nalazi se na ulazu u Sloveniju. Revir se proteže od Ceršaka do mosta u Cmureku, što je otprilike 8 km toka. U ovom delu reka predstavlja granicu sa Austrijom, tako da lovimo samo sa jedne obale.
   Mura je posebna voda, jer u njoj živi najmanje 64 različite riblje vrste, jedna vrsta paklare i tri vrste rakova. Ovaj deo reke je zaista specifičan, jer su prisutne ribe koje retko gde drugde srećemo zajedno: pored mladice, lipljana i pastrmke, te skobalja, klena i mrene, ovde možemo loviti i smuđa, štuku i šarana! Razlog za takvo šarenoliko riblje društvo leži u specifičnosti same reke, ali i zbog poboljšanje kvaliteta vode (izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda), što je dovelo do toga da su se salmonidne vrste oporavile. Mladica se ulovi i nizvodnije, sve do Gornje Radgone, a niže nisu beleženi ulovi ove salmonide.
   Što više idemo nizvodno, to se više menjaju uslovi za život riba, jer se, kao što sam već naveo, tok usporava, a rečno korito menja. Tako su prisutnije ciprinidne vrste: šaran, klen, skobalj, deverika, som, štuka, smuđ, a smanjuje se broj salmonida. Zanimljiva je činjenica da se u tom delu pojavljuje i velikousti bas, koji je u Muru verovatno došao putem poribljavanja. U mrtvajama nalazimo sve vrste koje su značajne za stajaće vode. Pored toga, prisutna je i umbra (Umbra crameri), koja je naročito ugrožena, zato jer zbog velikih regulacija toka njen životni prostor nije povezan sa matičnom vodom.
  Spin ribolov na Muri je moguć tokom cele godine, i sve zavisi od propisa svake ribolovačke porodice, a u obzir treba uzeti i lovostaj i lovne mere koje važe za celu Sloveniju. Sve informacije možete dobiti na internet stranici svakog društva, a takođe i na stranici Ribičke zajednice Slovenije. Ponegde ima odstupanja u najmanjim merama za grabljivice u pojedinim društvima, s ciljem da se zaštite trofejni primerci.