Gornji tok
   Vrbas iznad Jajca je biser za sebe, iako često prljav, mutan, sjerav, to je prelijep Vrbas, koji je čista suprotnost mome Vrbasu, jedna sasvim druga rijeka. Na prvi pogled dosta mirnija i pitomija, ali kada je malo bolje upoznate radi se o pravoj muškoj rijeci, divljoj i neobuzdanoj, rijeci koja u svojim bukovima krije ozbiljne ribe. Gornji tok od izvora pa sve do Jajca nije uništen gradnjom hidroelektrana i riba ima mnogo potočića i pritoka gdje može nesmetano da se mrijesti (za razliku od donjeg toka), pa je stoga populacija malih mladica odlična, kao i broj ribara koji počinju da poštuju male ribe i vraćaju ih u njihovo kraljevstvo da nesmetano odrastu.

Vrbas kod Torlakovaca, nizvodno od Donjeg Vakufa

   Upornost je osobina koja krasi mladičare, znanje tada dolazi samo po sebi, a rezultati ne izostaju. Jedan od najljepših i najlovnijih mamaca za gornji tok Vrbasa je definitivno spužvena ribica koju pravi, prema kreaciji svoga oca, takođe vrsnog mladičara, moj prijatelj Jasmin Hrgić iz Bugojna. Lagano vođenje, slično vođenju cofa i peša, uzvodno bacanje, puštanje na dno kanala, preliva, "milovanje" sedre i titranje u buku, jednostavno mamac za skoro sve prilike. Ova varalica prilagođena je plićem toku i malim virovima koji krase gornji tok Vrbasa. Upornim nadzorom i dobrim odnosom prema rijeci gornji tok je sačuvan i predstavlja pravi biser ovog dijela Evrope, sa solidnom populacijom mladice.