Poštovanje Nikola,

   Spineri se retko koriste za lov soma pre svega zato jer, naročito u pravoj veličini za lov ove grabljivice, stvaraju prevelik otpor, a i mnogo uvrću strunu. Ipak, on ih voli i treba ih koristiti. U kutijama sa varkama za lov soma ja ih uvek imam u veličinama 3 i 4, koje odlično love "slinavce" u klasi do 5 kg, ali imam i čitav arsenal modela veličine 5 do 7, koji u vodi prave vibraciju kao keder od 300 grama. Veće spinere treba spustiti do dna i polako, lerovanjem ili talasastim vođenjem, povlačiti u donjem i srednjem sloju. Nigde ne treba žuriti, treba motati polako, da se krilce jedva okreće. Tako je otpor i uvrtanje manje, plus se lakše održava dubina, a nema bojazni da će vibracija biti slaba i da je som naće osetiti; on spinera oseti sa velike razdaljine.
   Vibracija direktno zavisi od oblika krilca, ali je možda još važnije što utiče na otpor vode i dubinu vođenja. Som neće odbiti niti jedno krilce, ali različite modele treba imati u skladu sa različitim mestima na kojima pecate. Willow, tj. vrbin list pravi manji otpor i bolji je izbor u jačoj vodi, plus se zbog manjeg otpora vode može spustiti dublje. Široku paletu veoma upotrebljivih modela za ribolov na soma ima naš Lav MD, a osim standardnih (Spiner Universal i Willow Leaf), treba izdvojiti model Metal Fish. On je naročito pogodan za lov ove grabljivice jer ima telo od olova, pa lako postiže i održava dubinu, plus je to telo u obliku ribice, čiji blago ispupčeni stomak osetno umanjuje uvrtanje strune. Samo preporučujem zamenu udica, originalne VMC 9649 nisu dovoljno jake, bolje je staviti model 9626.
   Što se mesta za ribolov tiče, osim pomenutih donjih i srednjih slojeva virova, treba forsirati i mnoga druga: predveče treba pecati pored same obale ili na ulazu brzaka u vir, zatim u gornjim slojevima (sumrak, noć, svitanje), a preko dana, po najvećoj vrućini, som često zna da lovi u brzoj vodi, gde inače lovimo klena, bucova i mrenu. Generalno, forsirajte sva mesta gde očekujete da som izađe u lov i gde lako možete da plasirate spiner.
   Som, čak i krupan, naročito kada aktivno lovi u gornjim slojevima, često zna da pokupi i manje spinere namenjene klenu ili bucovu, ali i one za štuku, koji idu sasvim plitko i ostavljaju V trag za sobom. Naravno, događa se i suprotno ‒ da štuka napadne spiner namenjen somu, a s obzirom na to da na Zapadnoj Moravi ima dosta štuka, slobodno koristite sajlice i kod lova soma. Nikad se ne zna šta će udariti na poveći spiner, a "brki" sajlica ni najmanje ne smeta. Što se veličine leptira za vaše terene tiče, tj. u kontekstu pomenutih somova (3-10 kg), posao će završiti oni veličine 3, 4 i 5.

Tibor Mesaroš Toblerone

Mepps Aglia 3 i 4 i Long 3, Lav  MD Universal 5 i 6, Metal Fish Willow 4 i Universal 5