Dvoručni štapovi - prednosti i mane
   Savremeni kraći dvoručni štapovi imaju precizno određeno mesto u ovakvom ribolovu. Nisu univerzalna alatka za morski ribolov sa obale, ali su sjajan izbor kao drugi, treći ili četvrti štap. Evo njihovih prednosti i mana:
• Dvoručni štapovi lako bacaju velike strimere daleko, jer se koriste dve ruke i izbacuju teže strune. S druge strane, nešto su naporniji za korišćenje prilikom dvoručnog potezanja, jer su nezgrapniji i teži za stalno držanje pod pazuhom;
• Idealni su za pecanje u slanim močvarama i rekama koje se ulivaju u okean, jer je to najsličnije ribolovu za koji su originalno zamišljeni. Takođe, to su jedine lokacije gde sa njima lako možete da izvodite vodene zabačaje. U morskim ribolovu, zbog stalnih talasa koji pomeraju vodu na različite strane, obično se koriste zabačaji preko glave. Ako lovite pretraživanjem vode na slepo na terenima sa ujednačenim protokom vode, elegantne prezentacije dvoručnim štapovima su pravo uživanje;

• Dvoručni štap ima limite pri bacanju u vetar i brzim promenama pravca zabačaja koji su potrebni tokom ribolova u vreme "cuga" (tada voda proključa od aktivnosti ribe, ali je ova aktivnost nepredvidiva i često kraktotrajna). Čak i najadekvatniji dvoručni modeli, specijalno dizajnirani za pecanje u surfu, nisu najpogodniji za ovakav, često frustrirajući ribolov, gde se meta brzo kreće. Iako dvoručnjaci smanjuju opterećenje vaše dominantne ruke, njihova veća dužina prilikom bacanja u čeoni vetar stvara nešto veći otpor. Kompenzacija za ovaj otpor se dobija korišćenjem teže strune u poređenju sa jednoručnim štapom, ali nema duplog cuga za dodatno ubrzavanje strune;
• Najbolja prednost dvoručnih štapova je u kontroli strune i manipulaciji mušica na daljinu (line mending). Zato je najbolje koristiti ih na mestima gde je to presudno za uspešan ribolov;
• Dvoručni štap odlično zamara veliku ribu, ali to radi na takav način da zamori i ribolovca. Pogledajte "tuna stroker" štapove za lov morskih kolosa; radi se o kratkim, efikasnim polugama. Iako viđam mušičare na lukobranima koji koriste dvoručnjake radi dalekih prezentacija, izbegavam njihovo korišćenje sa bilo kakvih struktura. Ako zakačite trofejnog strajpera, dobro ćete se pomučiti da ga izvučete preko stena uz manipulaciju dugim krhkim stapom. Čak i na terenima gde treba gaziti duboko, biće teško izbegavati high sticking tokom izvlačenje krupnije ribe;