Ako je pastrmka velika i ne može biti odjednom progutana, štuka prvo napada prednji deo tela, hvata za glavu i okreće je da bi je lakše progutala. Viđane su velike štuke sa pastrmkama od 60-70 cm u čelju­stima, dok ih pokušavaju ošamutiti udarajući ih o površinski vodeni film. Ovakve scene su dokaz koliko štuka voli meso pastrmke ‒ retko kada puste svoj plen, čak i kada je pre­velik.
   Što se tekućih voda tiče, štuke ne preferiraju tipične pastrmske potoke, ali ima dosta reka sa zdravim populacijama i štuke i pastrmke. Štu­ke u takvim vodama su po pravilu veoma zdrave i dobro uhranjene. Za razliku od štuka iz brakičnih voda i jezera, primerci iz reka obično obitavaju na istim mestima dug vremenski period. Ne vole da se bore sa jakom rečnom strujom, pa se zato smeštaju tamo gde je ona najslabija, iza podvodne vegetacije, duž obala i na mestima gde se korito reke širi i ispravlja.
   Veće planinske reke, osim štuke i pastrmke, imaju i veoma zdravu populaciju ciprinida. Rečne štuke ih obično napadaju iz zasede, čekajući dnevne ili sezonske migracije ovih riba Osim njih, ovim stazama sezonski prolaze i pastrmke: veće ribe na mrest, a manje u veće i dublje delove reka ili u jezera i mora tokom nizvodnih migracija. Štuka ovakve trenutke ne propušta, već očima fiksiranim na plen i perajima napetim za napad strpljivo čeka pravi ugao i razdaljinu. Znaju da su im šanse za ulov pastrmke u otvorenoj vodi male, ali ako mogu da ih iznenade, onda imaju dobre šanse za ukusan obrok.
   Na severu Evrope su za ribolov popularna i mala komercijalna jezera ‒ ribnjaci. Ovo je još jedan odličan habitat za štuke koje vole pastrmski zalogaj. Iz očiglednih razloga ova jezera su puna kalifornijske i potočne pastrmke i zlatovčice, i dok nekoliko njih mogu biti preveliki zalogaj i za štuku, većina nije. Štuka od 3 kg može lako progutati i svariti pastrmku od kilogram, a od štuka iz 10+ kategorije od nervoze i straha drhti svaka pastrmka. Štuke naročito rado napadaju ribnjačke pastrmke jer one nisu baš najpametnije i najopreznije ribe.

Obično su preuhra­njene, nesve­sne opasnosti i osakaćene defor­macijama i oštećenjima peraja. Kao rezultat toga, štuke iz ovakvih jezera će se specijalizovati za lov pastrmke i prilagoditi svoju stra­tegiju lova njima. Ili će napadati klasično, iz zasede, ležeći strpljivo u zakonu, ili će izdvojiti jedinku, prikrasti joj se tiho i napasti iz povoljnog ugla i sa odgovarajuće razdaljine. Nakon gutanja pristoj­nog plena, povlače se na dno jeze­ra određeni broj dana dok ne svare plen.
   Ribolov štuke navikle na pastrm­ku može biti veoma uzbudljiv, a i daje vam šansu da uhvatite ribu impre­sivne veličine. Dobre pastrm­kolike varalice, i znanje kako da ih koristite, daće vam dobre šanse da ulovite trofejnu štuku.