Za takav ribolov koristim jednoručni mušičarski štap dužine 9 stopa i klase wt 12 brze akcije. Čekrk je primeren toj klasi, sa vrlo kvalitetnom kočnicom, jer ipak se tu očekuje i priželjkuje riba duga oko 120 cm, koja kraljuje virovima i jakim rečnim strujama. Na to ide beking od bar 20 kg nosivosti i u dužini od minimalno 100 m. Ja imam i više od 200 m na čekrku jer taj pribor koristim i za neke druge vrste riba, čija je težina ide i do 20 kg.
   Kanap je iste klase kao i štap. Za mladicu bih preporučio intermediate model ili bar model sa inter­mediate vrhom. Preporučujem kanape sa inte­gri­sanim kratkim letećim glavama. Time ćete lakše izvoditi i kružne vodene zabačaje (roll cast), iako vam je na kraju predveza strimer od 10, 15 ili više cm. Često se strimeri za mladicu prave s previše otežanja, mada za to nema potrebe (osim ako te strimere ne mislimo bacati spin priborom). Da bismo strimer potopili, koristimo kanape koji tonu različitim brzinama. Za dublje i brze vode koristimo ceo tonući kanap ili kratke leteće glave. Na to ide polyleader, ali ne duži od 8 stopa. Tonući polyleader od 5 stopa je sasvim dovoljan, i na to još nekih 70 cm predveza nosivosti do 15 kg. Ako lovimo na umerenom toku, dovoljno je na kanap sa intermediate vrhom staviti tonući polyleader ili intermediate. Ako je voda dublja, onda stavljamo supertonuće lidere, a za brzu i dublju vodu one koji tonu ultrabrzo. Postoje tabele za polylidere koje se odnose na to kojom brzinom oni tonu. Svaka voda i svaki teren zahteva drugačiji sistem, pa se tome i prila­go­đavamo za što efikasniji i ugodniji ribolov.