Monofil

za bucova

Rapture Spin Zander

   Pripadam sve manjem broju varaličara koji, iako koriste upredene strune, nikada nisu odustali od upotrebe monofila. Razlog za to su neke osobine najlona u kome je on, u nekim konkretnim situacijama, u prednosti nad upre­denim strunama.
   To se pre svega ogleda u boljem amor­tizovanju udaraca i begova "eksplo­zivnih" riba poput bucova, a naročito u dnevnom lovu ove grabljivice na površince (četkice, zare, pope­re...), kada ona zna da udari izuzetno jako, pa ako dril nije dobro podešen, ume da pokida tanku upredenicu.
   Druga prednost je boja: ma koliko neki proizvođači reklamirali bezbojne upredene strune (poput odličnog Berkley Fireline Cry­stala), one to jednostavno nisu, već su u najboljem slučaju bele. Naravno, ni većina mono­fila nije bezbojna (mnogi su čak namerno obojeni), ali se de fakto slabije vide u vodi, što može napraviti razliku kod grabljivica koje dobro vide i oprezne su, pogotovo kada struna preleti preko riba (npr, kada prebacimo raub bucova). Monofil volim da koristim i pri lovu smuđa voblerima, jer mi se čini da ga tada pokupe sa manje opreznosti, a iste­gljivost monofila dolazi do izražaja kada se smuđ razbesni pod nogama ili udari preblizu.
   Treća prednost je osetno veća otpornost na abraziju (krzanje). Iako monofil najčešće koristim za ribolov bucova, a upredenu strunu za soma, smuđa i štuku, veoma često mi se desi da, loveći bucova, ostanem do duboko u noć, pravo među gladne smuđeve. Njih najčešće tražim na teškim terenima sa stenama oko kojih je Morava izdubila korito. U ovakvim prilikama se često dešava da vam struna prelazi preko stene, naročito ako krupna riba izdriluje nekoliko desetina metara nizvodno. Pecajući upredenicama, mnogi drugari su znali da ovako izgube kapitalnog smuđa (iako su koristili predveze od fluoro­karbona), dok se meni sa monofilima to retko dešava.

   Naravno, monofili imaju i neke očigledne nedostatke u poređenju sa upredenim strunama (manju nosivost, veću istegljivost ‒ ne­zgodnu osobinu kada treba silom sprečiti beg ribe u panjeve, veću memoriju...). Ipak, ako znate šta vam kada treba, tj. umete da pre­poznate i iskoristite najbolje osobine i jednih i drugih u raznim konkretnim situacijama, veoma često ćete na jednoj špulni imati upredenicu (poslednje dve sezone koristim crnu Sasame Samuline PE 023 i izuzetno sam zadovoljan), a na drugoj monofil.