Jamure rig za smuđa zabacujem nizvodno i lagano ga (uzvodno) privlačim dužim okretanjima ručice na mašinici sa povremenim pauzama. Kad se sistem povlači uzvodno, olovno otežanje se uvek nalazi između vrha štapa i mamca. Konstantan kontakt sa mamcem je skoro zagarantovan, njegova igra zanosna, a kada se još zna da se sve to odigrava na 10-20 cm iznad krševitog dna, nije ni čudo što je ovaj prerađeni sistem za lov basa sa posebnim mamcem tako atraktivan smuđu. Frekvencija udaraca je vanredno dobra, a realizacija na veoma visokom nivou.

Autor teksta sa prosečnim smuđem uhvaćenim na Laganini šed na Jamure rig montaži

Laganini šedovi i oni koji čekaju na operaciju