Nakon tajanstvenih pojava i nestanaka BWO tokom leta, njoj se na sceni i za vreme dana sa slabim kišama i malo vetra pridružuje Baetis rhodani (LDO) kao i Ecdyonurus venosus (Late March Brown). Ove tri jednodnevke potpuno određuju izbor imitacija kada su jednodnevke u pitanju. Na površini, to su bile pretežno imitacije jednodnevki sa krilima od lojnih pera kada su u pitanju dve manje vrste (LDO i BWO). Izbor ovakve imitacije najčešće diktira ponašanje riba koje se opredele za hranjenje na površini, prateći fazu rojenja, u kojoj insekti otvoraju krila i zaplutaju nekoliko metara niz tok. CDC krila u imitiranju ovog momenta igraju presudnu igru na kristalnim kraškim rekama mirnog toka, ali je na vodama donekle razbijene površine nezamenljiv bio Sparkle Dun sa bojom tela koja se vama učini najboljom. Nama su se najbolje pokazali dekori koje u šali nazivamo maslinastom i maslinastijom.
   Kod malo ređih ali krupnijih Ecdyonurusa izbor nam je već odavno plivajući Fazanov rep, kao i plivajuća Martovka, kada baš hoćemo da ugodimo teoriji i praksi. Ipak, mišljenja smo da običan Fazanov rep uspešno imitira kako kasnu ili lažnu Martovku, tako i još uvek prisutne elegantne letnje Ecdyonuruse, te je on gotovo uvek prvi izbor na udicama veličine 14 i 12. Kao stariju i verziju mušice koju i sami istrajno upotrebljavamo moramo pomenuti i čuveni Red Spinner.
   Tularaši su sve češće zastupljeni sa predstavnicima svojih najkrupnijih vrsta, te svako bučno hranjenje treba proveriti nekom izrazito plivajućom imitacijom. Naša je već odavno Čupa (Hairy Sedge) sa smeđim nijansama tela, pera i krila, takođe na veličinama udice 14-10. Uz rame joj stoji CDC/Elk, i to u trenucima kada samo naslućujemo da u vodi može biti lutaka koje krajem dana voda nosi negde pod površinom.

CDC BWO Dun

Edmonds&Lee Red Spiner

March Brown Dry

Flame Sedge