Klasične vlažne mušice March Brown, March Brown Spider, Black Spider su nam omiljene za manje reke, gde je potrebno brzo i pretraživanje "na kratko", kada se imitacije ubacuju u vodene džepove pored stena i kamenja u vodenoj struji. Izuzetno efektna tehnika, pogotovo kada nemate volje ili mogućnosti da se igrate sa mnogobrojnim strujama i održavate površinske muve u pravilnom položaju tokom vođenja, a nimfe se prečesto kače za prepreke u dubini. Dobar deo naših starijih kolega i dalje pretežno i sa podjednakim uspehom mušičari ovom tehnikom. Možda je u pitanju stanje vida, refleksa ili jednostavno posvećenost jednoj lepoj i efikasnoj tehnici mušičarenja. Među njima, a kao prelaz ka strimerima, stoje Peter Ross i Aleksandra. Na dužim "desetkama" i vođene niz vodenu struju, nezaobilazne su imitacije tokom poslednjih nedelja septembra.

Black Spider

March Brown Spider

March Brown

Red Spinner Wet

Alexandra

Peter Ross