Jezero Tornetrask - ledeno bespuće
   Jedna od retkih loših stvari u životu jednog ribolovca sa severa Skandinavije je nedostatak informacija. Naime, pošto ima na stotine jezera, teško je i pomisliti da se negde mogu naći pregledni podaci koja vrsta ribe u kom jezeru živi i koliko naraste. To i mogu da razumem, ali ono što iznenađuje je nedostatak informacija na norveškim internet forumima i društvenim mrežama o tome koje vode vredi posetiti. Tu i tamo ćete još pronaći informaciju gde se dobro lovi losos (plasiranu ili od gazde vode ili od ribolovca koji se želi pohvaliti ulovom), ali saznati u kom jezeru pastrmke narastu velike ‒ nikako, tako da smo na nepoznata jezera najčešće išli na sreću, bacali satima, pa tek onda sklapali kakvu-takvu sliku o ribljem fondu.
   U takvom hroničnom nedostatku javno dostupnih informacija naše planiranje pecanja se najčešće svodilo na traženje voda na Google Earthu. Jedno od jezera koje ne možete promašiti pri pogledu iz satelita se nalazi sa švedske strane granice. U pitanju je sedmo po veličini jezero u Švedskoj: Tornetrask. Dugo je čak 70 km i duboko 168 m, nastalo od nekadašnjeg ogromnog lednika. Nalazi se u slivu Baltičkog mora, a iz njega ističe reka Torne, koja više stotina kilometara putuje ka jugoistoku. Kao i norveška jezera, i ovo je na netu bilo pokriveno sa malo podataka u vezi sa pecanjem. Uspeli smo da izguglamo slike nekoliko velikih jezerskih pastrmki, poneke jezerske (artičke) zlatovčice i, čini nam se, ozimice (porodica Coregonidae, ribolovcima iz Srbije poznatih iz emisija iz Sibira, gde je zovu sig).