Kad pominjemo lutke, moramo nakratko skrenuti u temu korišćenja nimfi. Kada su se krajem sezone ribe hranile lutkama tularaša i nimfama jednodnevki, imali smo dobre ulove nekim od varijeteta nimfe Visočki zec, koju smo na stranama ovog magazina već predstavljali. Varijeteti se ogledaju u našem intuitivnom dodavanju svetlucavog icedubbinga uobičajenoj mešavini zečje dlake i naizmeničnim korišćenjem kokošjeg i jarebičjeg pera za skromni krug nogu između tela i grudi imitacije. Pored izgleda imitacije, mnogo nam je bitnija sigurnost da se kreće na pravoj dubini (onoj na kojoj je i riblja hrana), a imitacije ionako imaju dovoljno karakteristika izgleda vodenih organizama, uz dodatke detalja koji imitaciju lako potapaju i čine je umereno svetlucavom.
   Korišćenje plivajućih imitacija ne završava se sa jednodnevkama i tularašima, jer su tu nezaobilazni kopneni insekti. Na kraju leta, oni mogu spasiti neki ribolovni dan bez rojenja vodenih insekata, a tu prvenstveno mislimo na mrave. U ovakvim situacijama izaberite neku elegantnu imitaciju bez previše detalja na udici 18- 16 i uspeha će sigurno biti. Budute spremni i u rezervi čuvajte nekoliko manjih imitacija na veličini 20; potreba za njima je realna, a razlika između njih i veličine 18 je značajno redukovan broj napada ozbiljnih riba u situacijama kada su mravi baš mravi. Gde je jesen, tu su i skakavci: koristite ih i na viđeno, ali i kao atraktor imitaciju. Riba je navikla na njihovo sporadično pojavljivanje, pa obično odmah reaguje čak i kad je drugi izvor hrane ne aktivira. Odlični su kao plivajuća mušica u droper sistemu, kada iza nje na 50 cm daljine i dubine leluja nimfa Fazanov rep na udici veličine 16.
   Lov pod površinom je, kao i uvek, posebna priča. Već smo pomenuli Visočkog zeca, a kako je jesen sezona maslinastih (i maslinastijih) jednodnevki, tu je nezaobilazan Fazanov rep na veličinama 16-12. Pored ove dve standardne nimfe, u trenucima kada postoje velike pauze u javljanju riba uspevali smo da ih trgnemo iz letargije korišćenjem veoma svetlucavih nimfi, poput Lightning Bug.

Brown Flying Ant

Sivi skakavac

Pheasant & Copper Nymph

Tungsten Bead Lightning Bug