Pecati smuđa Jamure Rigom je moguće svim poznatim i priznatim mamcima od meke (i tvrde) gume za smuđa i basa. Ipak, pecam isključivo Laganinijem jer se on u praksi pokazao kao najbolje rešenje. Klasični vormovi (glistastog oblika) za basa su nekako pretanki da bi se u često mutnoj rečnoj vodi mogli lako videti i locirati od strane smuđa, sem ako se ne provuku direktno isped nosa. Eksperimenti sa kreaturama i rakovima nisu mi donosili željene rezultate, dok je pecanje običnim mekim gumama bilo sasvim prosečno.
   Prilikom pecanja ribicama od sirovog silikona možete biti sigurni da će vaš mamac biti konstatovan od strane grabljivca. Za razliku od mekih kreacija, koje se kreću uvijanjem pod pritiskom vodenih strujanja, tvrdi šedovi pomeraju slojeve vode svojom pojavom. Još ako su opremljeni "paktom"...
   Najbolje su mi se pokazali Draškovi šedovi R4 i R8, Duškovi "Zander silikonci" (u svim veličinama) te mojih ruku delo ‒ šed "Mrakanac". ▪
Mrakanac u akciji