Laganini šed

Piše: Nenad Ignjatov

   Pecanje smuđa na reci je disciplina kojom se ozbiljnije bavim tek desetak godina. Na početku sam pecao klasičnim metodama kao što su džigovanje šedovima i tvisterima, u jakoj struji sam pecao glavinjarama, a u večernjim satima plitko­ronećim voblerima. Kako sam lagano apsolvirao svaki od navedenih načina i pristupa samom lovu, počeo sam da eksperimentišem.
   Konkretno i direktno pecanje smuđa voblerima (većinom dubo­koronećim) po i "u" kamenu dono­silo mi je prilično dobre rezultate. Pecanje raznim šed sistemima sa fleksibilnim olovnim glavama (i slobo­dnim mamcem) takođe je bilo veoma produktivno.
Ipak, najviše uspeha glede ulova imao sam na razne sisteme za lov basa. Ono što je (po) meni mnogo važnije od samih ulova je fre­kvencija napada na varalicu, a ona je bila na neverovatno visokom nivou. Basovske montaže, kako i samo ime kaže, nisu pravljene za smuđa, delom zbog same predo­dređenosti, afiniteta dotične ribe i njegove anatomije čeljusti, a delom zato što se lov odvija na drugačijem tipu voda. Bas se lovi na stajaćim i sporotekućim vodama, bistrim, punim trave...
   Ukoliko u ribolovu smuđa delovi sa jakom strujom nisu prepreka i ukoliko se izvrši selekcija montaža, pecanje stakle­nookog, uz male pre­pravke, može kod svakog ribolovca da dobije jednu pravu novu dimen­ziju. Pecajte smuđa kao i dosad, svojim omiljenim tehnikama i mam­cima, ali kad smuđ naizgled nije pri apetitu, probajte nešto novo. Na primer, ovo što sledi!

Jamure rig za smuđa
   Kad neko poželi da nekonvencionalnim metodama peca neku ribu, po pravilu nailazi na more znanih i neznanih problema koji se vremenom rešavaju. Paralelno sa tim pojavljuju se novi problemi, često su prisutni neki kojih ribolovac nije ni svestan da postoje...
   Ruku na srce, najbolji basovski konvencionalni rig za lov smuđa je Carolina. Svi ostali su manje ili više lošiji, problematičniji ili uopšte nepotrebni jer su lošija izvedba nekih već utanačenih kompozicija mamaca za lov smuđa.
   Kako je Jamure Rig (vidi broj 26.) srodan Karolini, svakako da on kod mene dolazi u prvi plan. Montaža je jednostavna i fleksibilna, a pri tom pruža široku paletu dorade u pravcu ciljnog delovanja.