Ultralajt zabava
   Prošle godine sam na moru 90% vremena pecao jednim štapom, StCroix Avidom od 2 oz. To je, iz ove perspektive, bilo pogrešno. Analogno sa pecanjem na našim vodama, to je kao da za lov svih iole većih riba (štuka, smuđ, bucov, som) koristite samo jedan štap. Može se pecati i tako, ali veoma često će vam se desiti da je štap (komplet) prejak, tj. da na zanimljivu borbu i zvuk zujanja maši­nice čekate nedeljama. Zato sam ovog puta rešio da na moru pecam sa Avidom 76-3/8 (229 cm, 3,5-10,5 g). Milovan je otišao i korak dalje, ponevši štapić koji je namenio za lov pastmki na potocima: Sert Exceed dužine 150 cm t.b. 0,9 do 5 g.
   Najlakši od tri Avida koje posedujem mi je standarno uparen sa Stradicom 2500 FI, na kome je neka tanka struna, ovom prilikom Lav MD Dynee­ma Perfect 0,08 mm (debljine slične PowerPro 5 LB). Uz fluoro­karbonski pred­vez od 0,20-0,22 mm, to je moj pribor za lov klena, pastrmke i grgeča. Isprva sam počeo sa manjim džigo­vima, ali kako se ništa posebno nije dešavalo, morao sam da povećam teži­nu kako bih zabacio dalje i dose­gao veću dubinu. Stigao sam do glave od 10 g sa O Šonesi udicom 2/0, na koju sam namontirao El&Pi šeda od 10 cm (težak oko 10 g). Tih 20 g je tačno duplo teže od gornje težine bacanja ovog štapa, ali nije bilo nikakvih problema pri zabačaju. Džig je na tankoj struni odleteo daleko i relativno brzo potonuo do dna, na nekih desetak metara dubine. Dete­kcija dna je bila odlična; tačno sam znao da li je pao na sitan pesak, kamen ili je upravo dotakao vrh mor­ske trave. Nisam dugo čekao na prvi udarac (vidi klip). Bio je to omanji bakalar, težine oko kilograma, a borbe praktično nije ni bilo ‒ štap je jedno­stavno dovoljno žilav da se ovolika riba bez problema izvuče sa ove dubine uz malo forsiranje, neophodno kako se ne bi zavukla u travu ili pod stene nasipa. Drugi udarac (koji nisam snimio kamerom) bio je već mnogo jači, a borba zanimljivija. Uz malo veće naprezanje štapa, bakalara od 2 kg isčupao sam za nepun minut.

video-play-button

Prvi ulov na lajt pribor, bakalar od oko kilograma

Dvokilaš je već bio malo veći izazov za lagani pribor