Veli(čins)ka predrasuda

Piše: Miloš Elek

Počinjući ovaj tekst, ne mogu a da se ne osvrnem na promenu koja se desila u formatu i obliku našeg i vašeg magazina. Ne toliko zbog same promene forme, koliko zbog retrospekcije i razmišljanja o samoj ideji magazina, cilju sa kojim je započet i rezultatima koje smo, nadam se, uspeli da koliko-toliko postignemo. Zašto ovo napominjem? Kao što je Goci, glavni i odgovorni urednik, istakao u predgovoru poslednjeg štampanog broja, cela Spin&Fly priča započeta je pre svega iz želje da se neke stvari promene, unaprede, da podelimo iskustva i prvenstveno da pobijemo neke predrasude. Upravo su predrasude, tačnije jedna od njih, ključna stvar u ovom tekstu.

   Jedna od najdublje ukorenjenih predrasuda u ribolovu na našim vodama jeste da je smuđ riba koja se prevashodno hrani sitnim ribicama te se, logično, i lovi samo na male varalice. No, pre nego što pokušam da pomognem drugima da prevaziđu svoje predrasude, moram prvo priznati svoja ograničenja: ne želim da od vas napravim ribolovca isključivog poput sebe, već samo želim da skrenem pažnju na pozitivna iskustava koja imam od takvog pristupa. Naime, u ciljnom pecanju smuđa nikada ne bacam male varalice i svestan sam svoje isključivosti, što smatram nečim veoma bitnim. Cilj mi je da nedorasle smuđeve potpuno izbegnem, da "redovne" lovim, a najviše se nadam i radujem kapitalcima.