Kada nađete pravo otežanje, ne smete da imate indolentan stav prema lokaciji. Možda je smuđ me­tar-dva levo ili desno, ka dubljem delu jezera, a olov­no otežanje vam je ostalo isto kao malopre. Prilagodi se.
   Osim težine, bitan je i oblik olovne glave. Okrugla olovna glava je dobra za sve, ali nigde idealna! Promenom oblika olovne glave, pa i boje, menjamo siluetu, ali i vibraciju mamca. Ne seče vodu svaki oblik na isti način. Znači, jedan oblik olovne glave - jedan šed, drugačija glava - drugačiji šed! Detaljnije pojašnjenje daleko prevazilazi okvire ovog teksta, ali nadam se da sam vas bar motivisao da nabavite još neke modele olovnih glava i počnete da ekperimentišete.
   Pre odabira šeda, moramo da imamo u vidu da smuđ pravi selekciju potencijalnog plena i usme­rava se na dominantnu hranu u okru­ženju. Na dubini od 10 m sigurno ne lovi male beovice, već verovatno grgeče i babuške. S druge strane, pri površini jezera baš beovice mogu biti dominantni plen. Dakle, veličina ribica prisutnih na lovištu varira od mesta do mesta, ali i doba godine i dana. S obzirom na to da se ribice razlikuju po gabaritima, razlikuje se i njihova brzina i način kre­tanja, kao i vibracija koju proizvode. Naš mamac treba da ih što vernije oponaša.
   Sitni šedovi su produktivni tokom prolećnih i letnjih meseci, u plićacima; kako se voda hladi, polako gube na atraktivnosti. To je i sasvim logično.

Smuđ gomila masne naslage i nije mu u interesu da ganja male, 4-5 cm duge ribice; prebrze su. Za ovaj period optimum je 15-18 cm dugačak silikonski šed, ali tu ujedno i nastaje problem. Lopatica repa (tj. radna površina), koja se razlikuje od šeda do šeda, često može da daje prejaku ili neočekivanu vibra­ciju. Umesto da kod smuđa izazove nadražaj za napad, ona često proizvede kontraefekat; dakle, osim veličine šeda, koji će smuđu "na oko" delovati kao idealan (jesenji) zalogaj, treba obezbediti i da mu bočna linija kaže: da, to je prava porcija. Zato pažljivo birajte velike šedove ili ih sami modifikujte smanjivanjem površine repne pečurke (vidi sliku desno), tako da daju vibraciju koja odgovara vibraciji prave ribice identičnog gabarita.