U svakom slučaju, moj dolazak na Amazon nije bio da bih zabacio dubinku i čekao kad će som da se zakači, nego da bih varaličario. Ponuda predatorskih riba na Travessao i Žatapu je i više nego dobra:

  • Trаvesao peacock bass – endemska, još uvek zvanično nepriznata vrsta peacock bassa, prisutna samo u slivu Žatapu reke. Nema je nizvodno, niti u drugim delovima Amazona. Dostiže maksimalno 6,5 kg. Najviše liči vrstu Cichla thyrorus, koja živi u reci Trombetas, takođe levoj pritoci Amazona, u koju se uliva nešto nizvodnije od reke Uatamu.
  • Crna pirana (Serrasalmus rhombeus) - najveća među piranama. Dostiže i do 3 kg.
  • Trairao (Hoplias lacerdae, wolf fish – za onoga ko gleda "River monsters"). Raste i do 18 kg.
  • Bicuda (Boulengerella cuvieri), tzv. "barakuda Amazona". Dostiže do 6 kg.
  • I na kraju ovog spiska, ali najvažnija, veličanstvena pajara (Hydrolycus scomberoides). Riba sa vampirskim zubima. Neverovatno stvorenje. Dostiže i do 18 kg. Prelepog oblika, gracioznih zuba. Ne postoji ribolovac koji ne bi poželeo da je ulovi.