Posle još nekoliko lepih klenova, sav pod utiskom i naletom adrenalina i zadovoljstva, produžavam nekoliko kilometara niže, na još jedan veliki vir, i tu dobijam još dve pastrmke i nekoliko klenova. Logičan zaključak je da su pastrmke pobegle iz ribnjaka, ali sa kolegama još uvek pokušavamo da odgonetnemo odakle, jer u slivu Kačera nema hladnih potoka. Ipak, očigledno postoji neki za koji ne znamo, a ribe su iz njega verovatno pobegle tokom poplava u proleće 2014. godine, tj. imale su oko godinu dana da "podivljaju", nabace kondiciju i prirede mi veoma lepe borbe. Uglavnom, neplanirano sam imao jedan od najlepših prolećnih ribolova, upecavši ribu koja me vezuje za detinjstvo i odrastranje na Drini.
   To bi, u najkraćem, bilo moje dosadašnje iskustvo u lovu slatkovodnih riba na lagani drop shot. Tehnika pruža neograničene mogućnosti i nikako se ne treba ograničavati samo na ribolov bandara i smuđa. Potočna pastrmka: i te kako! Lov bele ribe u zimovnicima na većim rekama: naravno! Igranje po kamenjarima Save i Dunava tokom leta i jeseni i lov malih predatora poput balavca, šraca, smuđa kamenjara i krupnog glavoča: naravno! Mrena, skobalj i šljivar na mestima sa nešto bržim tokom: zašto da ne! A tek ribolov na moru: pirke, bukve, ušate, šparovi... Eksperimentišite, igrajte se i uživajte u zabavnom ribolovu!