Potraga za zlatnim maširom

Tekst: David Mailland i Andrew Evans

Slike: David Mailland, Misty Dhillon and Ritish Suri

Zlatni mašir, član porodice ciprinida koji nastanjuje reke Himalaja, svoju slavu velikog borca stekao je u vreme vlasti Britanske imperije. Toliko se proslavio da je Radyard Kipling, britanski pisac i autor "Knjige o džungli", za njega rekao: "Spram njega, tarpon je borac kao haringa, a onaj ko ga ulovi može se smatrati pravim ribolovcem".