Drugi dan Božića, 8. januar, doneo nam je još lepih smuđeva. Ovoga puta sam se na Savu uputio sa drugarom Nikolom. Iako se nismo preterano nadali da će tog dana biti značajnih ulova, u nama je ipak tinjala misao da se na istoj lokaciji nalazi još koji krupan smuđ. Ista meta, isto odstojanje. Uporno zabacujemo varalice, opet silikonske šedove. Ja forsiram provernu stvar: Sloter DT 15 cm na džig glavi od 50 g, u nadi da će zagristi krupan komad. Nisam se prevario. Već nakon petnestak minuta dobijam udarac na sprudu, takođe na samom prelazu u dubinu, tačnije na oko 3-3,5 m dubine. Nakon oštre kontre, štap (Wright&McGill Salmon Stelhead 9 ft, 1-3 oz) zakiva u mestu, što ukazuje na krupnu ribu. Karakteristično lagano kretanje ribe u stranu, jednim klikom palim kameru koja mi se nalazi na glavi. Snažno strujanje na vodenom sprudu, zajedno sa begom ribe, pruža dobar otpor. Kao i svaki krupniji smuđ, i ovaj izlazi nakon 3-4 minuta, a kolega Nikola ga stručno prihvata i ubacuje u čamac, što se i vidi na priloženom snimku. Smuđ je težio 6,5 kg i nakon fotkanja smo ga vratili u vodu. Još neko vreme smo se zadržali na toj poziciji i zatim promenili lokaciju, da bi se na nju vratili na kraju dana.

video-play-button