Brza brzinaaa

Piše: Đorđe Veber

   Znam da znaš na koji način veličina, oblik i ugao kljuna utiču na akciju voblera. Po Bak Periju, ocu strukturalnog ribolova, varalica mora da zadovolji dva osnovna uslova, dubinu i brzinu. U periodu zamućene vode, smuđ prilazi bliže obali, pa i na plićake; jasno, prati jata sitne ribe koja rade isto to, sklanjajući se pred polu­delom maticom. Nije neobično da krupniji komadi (danas, sve preko 3-3,5 kg) početkom maja budu svega 1-1,5m "duboko". Ovo se rešava potpo­vršincem ili srednje­roncem. Mušterije na 3 m traže neki dubokoronac. Kritična barijera voblerašu je posta­vljena na 4-4,5 m. Nekada je standard dozvoljavao countdown modele, Rapaline. Brzo (po)tone, realistično (sitno) vibrira, al se (pre)lako kida. Danas si prisiljen na ultra deep-dajvera (s kljunom dugim k'o vobler, koji služi kao štitnik), koji ljulja i tebe i obalu! Neki put, takva prejaka akcija je prava stvar; najčešće nije...

Standard je nekada dozvoljavao da Countdowna spustiš na dno na 4-5 m dubine. Danas moraš da koristiš plivajuće dubokoronce, poput Max Rap Fat Minnowa ili Deep Tail Dancera - i hvataš manje, ne samo zato što ima manje riba...