Nas dvojica u čamcu (Rile i ja), zabacujemo silikonske šedove sa teškim glavama (40-50 g) daleko niz vodu, vukući ih ka plićem delu. Već na prvi zabačaj kolega dobija snažan udarac na samom prelazu u dubinu, negde na pola puta do čamca, da bi nakon kontre štap zakovao u mestu. Nakon 2-3 sekunde zaključujemo da se radi o ozbiljnoj ribi. Damov trometraš se lepo savio, a riba se lagano kreće ka vodi, povremeno otresajući glavom. Minut-dva kasnije već se našla blizu čamca, ali nije još izronio na površinu ‒ znači da je ozbiljan komad. Rile nateže štap i ribu pumpa u vis, da bi se zatim pod površinom zabeleo pravi savski "zubonja". Ubrzo je isplivao kraj čamca, gde ga prihvatam rukama. Tu Rile obara svoj lični rekord za smuđa i postavlja novi: 7,5 kg. S obzirom na to da smuđa ne peca dugo: odlično. Mnogi ribolovci tokom čitavog staža ne ulove takav komad!