Trećeg jutra smo poranili i varaličari su ubrzo imali prve ulove zlatnog mašira, mališa od pola do 2 kg, na male džerkbejtove. Prvu ozbiljnu ribu uhvatio je Arno na sastavu reka Sarju i Maha Kali: prva riba u životu našeg tride­set­četvo­rogo­dišnjeg biznismena (na slici desno) bio je mašir od oko 4 kg. Bilo je to vreme za slavlje i svi su se sjatili da mu čestitaju i da se slikaju sa herojem dana.