Što se mušica tiče, koriste se razne mokre imitacije, nimfe (često sa olovnim glavama) i manji strimeri, recimo Woolly Bugger, Buckeye muve, Zonkeri i Matuka strimeri. Najuspešnije imitacije su manje nego što biste u prvi mah pomislili. Mašir je oportunista koji ne propušta čak ni mali ukusan zalogaj (vezan na udici #8 ili #10), premda je optimalna nešto veća imitacija. Često zna da ka površini prati i brzo povlačene imitacije i agresivno ih uzima. Ako je reka spora, najbolje je koristiti površinske muve sa plivajućom strunom.