Rekonstrukcija: zbog uštede energije i izrazito mutne vode, Rekalićka zalegla plitko, uz prvi odsek, na svega 2 m. Srećeš se sa nekoliko scenarija, shodno onim čime je gađaš. Odokativno, ala je sposobna za ranu detekciju plena udaljenog lepih 14-15 m!

  • Opcija 1: do unutrašnjeg uha stiže visokofrekventni ZVUK ("sopran" zvečka, sa većim brojem manjih, čeličnih kuglica); tu je i visokofrekventna škripa od trenja čeličnih alkica i udica; tu je i učestalo kuckanje troka o plastično telo voblera
  • Opcija 2: uz "basove" (zvečka sa velikom, gotovo zarobljenom čeličnom kuglom), do unutrašnjeg uha stiže ZVUK niske frekvencije; društvo mu pravi već pominjano visokofrekventna škripa/zveckanje alkica i udica itd. U oba slučaja, tu je i niskofrekventna VIBRACIJA (koju pravi telo voblera cepajući vodu), usmerena na bočnu liniju
  • Opcija 3: "tenori“; u ZVUČNOM smislu, padaju između "soprana" i "basova". Škripa, cviljenje: kao gore. Ovo je zlatna sredina, kao Comet među leptirima.

   Mora li baš ta zvečka? Ne mora. Dokaz je već pominjani Rapalin "mutavko", Shad Rap. Stimulans sada čini kombinacija niskofrekventne VIBRACIJE trupa (za bočnu liniju), zabiberene visokofrekventnom škripom/kuckanjem udica i alkica (za sluh). Često, mutav vobler je efikasniji. Kako tipično za smuđa! Nekome sa tako oštrim čulima i nije potrebno previše pomagati... Po ljudskim merilima, voda se bistri, ali je i dalje mutna k'o oranje. Ko zna, možda je po Vampireli taman dovoljno mutna? Možda će se, koliko sutra, opet na oči oslanjati? ●